Dansk Sprognævn

NyS 55

DSN_2018_25

I NyS 55 introduceres fx en ny grammatisk term, nyhedskløvning. Artiklen bag viser hvordan moderne journalistik udnytter træk ved den danske grammatik så præsentationen af nyheder bliver tilpasset onlinemedier.


NyS 55 indeholder desuden en artikel der viser hvordan man mest hensigtsmæssigt kan agere sprogligt i jobsamtaler når man har dansk som andetsprog.


Nummeret indeholder også en artikel der undersøger forskelle på fortolkningen af pronomener i ledsætninger afhængigt af om man har dansksproglig eller serbokroatisk baggrund, samt en artikel der går i kødet på det gode men også lidt kryptiske danske ord godt.


Endelig anmeldes en ny bog om sprog og sociale medier.


Læs om hvordan du tegner abonnement på: http://www.nys.dk/about/subscriptions.


ISBN: 978-87-89410-76-0 (tryk)
ISSN 0106-8040 (tryk)
ISSN 2246-4522 (online)


200,00 kr.

Antal:

Close