Dansk Sprognævn

NyS 54

DSN_2018_24

Dette nummer af NyS er et temanummer om anvendt sprogvidenskab.
Formålet med temanummeret er at illustrere hvordan sprogvidenskabelig teori og metoder kan bidrage til løsning af en bred vifte af samfundsmæssige problemstillinger.
Artiklerne repræsenterer felter som læseforskning, kommunikationsforskning, sundhedskommunikation og retslingvistik.
De anvendelsesorienterede aspekter suppleres i de fleste artikler i dette nummer med et stærkt metodologisk fokus.


  • Holger Juul, Anne-Mette Veber Nielsen og Hanne Trebbien Daugaard beskriver i artiklen ”Morfologi på mellemtrinnet” et undervisningsforløb som de har udviklet til elever i 5.-7. klasse.

  • ”Hvad må vi så gøre? Repetitive spørgsmål og adfærdsregulerende responser i interaktion med en person med demens”, beskriver hvordan demensramtes sprog kan forstås. Forfatterne er Elisabeth Muth Andersen, Gitte Rasmussen og Elisabeth Dalby Kristiansen.

  • ”De stressedes sprog: nærsproglige analyser af det opsplittede selv og kontroltab”, handler om et stigende samfundsproblem, nemlig stress. Forfatterne er Louise Hallstrøm Abildgaard, Christina Fogtmann og Christian Gaden Jensen.

  • Anne Kjærgaard, Gitte Gravengaard, Sine Hjuler og Camilla Dindlers artikel ”Tænke højt-protokoller. En metode til at undersøge modtageres tekstforståelse og -oplevelse” undersøger hvordan læsere reagerer på skrivelser fra offentlige institutioner og private virksomheder.

  • Rasmus Puggaards artikel ”Telefoniske båndpasfiltres indflydelse på talergenkendelse: høje frekvenser og dansk /t/” er en undersøgelse af hvordan transmissionen af lyd påvirkes af signalfiltrene i forskellige telefontyper, og hvilke implikationer denne påvirkning kan have for retsfonetikken.

  • I artiklen ”Grammatisk talesprogsanalyse som tilgang til at studere forståelser af depression” undersøger Hanne Sæderup Pedersen hvordan henholdsvis psykiatere og praktiserende læger taler om depression, og hvordan dette kan medvirke til en forståelse af sygdomsforløbet.
    NyS 54 rummer desuden en anmeldelse af Dorthe Duncker & Bettina Perregaard (red.): Creativity and Continuity. Perspectives on the Dynamics of Language Conventionalisation.


Læs om hvordan du tegner abonnement på https://www.nys.dk/about/subscriptions.


ISBN: 978-87-89410-75-3 (tryk)
ISSN 0106-8040 (tryk)
ISSN 2246-4522 (online)


200,00 kr.

Antal:

Close