Dansk Sprognævn

NyS 52-53

DSN_2017_23

Dette nummer af NyS, Nydanske Sprogstudier, er et dobbeltnummer med en temadel og en del med blandede artikler.
Emnet for tidsskriftets temaartikler er: Hvor står fronterne i dansk grammatikforskning?
Formalisme overfor funktionalisme.
Med de enkeltstående bidrag præsenterer dette nummer af NyS en stor bredde i dansk sprogforskning.

Du kan bl.a. læse artikler om:
• det spirende forskningsfelt retslingvistikken (af Tanya Karoli Christensen)
• hvordan børn forstår svære sætninger (af Ditte Grandjean og Mads Poulsen)
• den hidtil ubeskrevne variant af dansk der tales af efterkommere af danske udvandrere til Argentina (af Jan Heegård Petersen og Karoline Kühl)
• det mentale leksikon ud fra studier af hvordan vi opfatter fonetisk reducerede ord (af Nicolai Pharao, Mia Ridder Malmstedt og Selina Veng).


NyS 52-53 rummer desuden to anmeldelser af store og vigtige sprogvidenskabelige udgivelser, begge fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Den Danske Begrebsordbog samt første bind af Dansk Sproghistorie. Begge værker får store roser med på vejen af anmelderne.


Læs om hvordan du tegner abonnement på: http://www.nys.dk/about/subscriptions.

ISBN: 978-87-89410-73-9 (tryk)
ISSN 0106-8040 (tryk)
ISSN 2246-4522 (online)

200,00 kr.

Antal:

Close