Dansk Sprognævn

NyS 51

DSN_2016_22

Bindets første artikel af Laura Winther Balling stiller hun spørgsmålet Findes morfemer? På baggrund af en række eksperimenter om dansk ordgenkendelse peger Balling på en funktionel rolle for morfologi, men ikke entydigt på morfemet som en psykolingvistisk realitet.

I artiklen Er ’klart sprog’ lettere at forstå? En undersøgelse af forståelsen af to versioner af et brev fra SKAT præsenterer Anne Kjærgaard og Torben Juel Jensen en kvantitativ undersøgelse af hvor godt læsere forstår to forskellige versioner af det samme brev fra SKAT.

Kristine Rode Larsen afrapporterer i artiklen
I aften går jeg i skole på dansk en undersøgelse af hvordan skriftsproget udvikler sig hos tre learnere af dansk som andetsprog.

Læs om hvordan du tegner abonnement på: http://www.nys.dk/about/subscriptions.

ISBN: 978-87-89410-70-8 (tryk)
ISSN 0106-8040 (tryk)
ISSN 2246-4522 (online)

200,00 kr.

Antal:

Close